Đại diện Du lịch Mở Toàn Cầu tham gia "Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thúc đẩy Du lịch Thẩm mỹ Việt Nam" với đối tác tại Hàn Quốc.

Xin chân thành Cảm ơn Ngài Đại sứ Du lịch Việt Nam - Lý Xương Căn, Văn phòng đại diện Tổng Cục DLVN tại Hàn Quốc đã tạo điều kiện tốt nhất cho buổi ký kết thành công tốt đẹp!