Số lượng visa định cư Mỹ ngày càng nhiều vì các chính sách phúc lợi tốt của Mỹ. Visa làm việc tại Mỹ hiện chiếm số lượng không nhỏ trong tổng số visa định cư Mỹ. Điều này cho thấy nhu cầu làm việc và định cư Mỹ là khá cao. Visa lao động định cư Mỹ sẽ giải quyết thiếu hụt lao động tại Mỹ. Trong visa định cư Mỹ diện việc làm, đi Mỹ diện EB-3 (chương trình EB-3) đang tăng đều theo từng năm.

QUY TRÌNH CẤP VISA EB-3:

- Người xin cấp visa EB-3 phải được công ty Mỹ tiếp nhận làm việc và phải có thư tuyển dụng làm việc từ công ty Mỹ. Sau đó, công ty Mỹ sẽ tiến hành nộp hồ sơ để xin Chứng nhận lao động PERM. Chứng nhận lao động PERM (Program Electronic Review Management – Chương trình quản lý đánh giá điện tử) được ban hành vào ngày 28/03/2005.

- Mục tiêu của Chứng nhận lao động PERM là để bảo vệ người lao động Mỹ và thị trường việc làm tại Mỹ. Điều này nhằm đảm bảo rằng các lao động định cư Mỹ diện visa EB-3 không chiếm các vị trí việc làm và công dân Mỹ có thể đảm nhận được. Chứng nhận lao động PERM được cấp bởi Bộ Lao động Mỹ cho Công ty Mỹ có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Mỹ.

- Công ty Mỹ phải chứng minh rằng trong suốt quá trình tuyển dụng đã áp dụng các biện pháp nhưng đã không thể tìm được người đủ điều kiện hoặc muốn ứng tuyển. Do vậy Công ty Mỹ mới chọn ứng cử viên là người xin cấp visa EB-3. Các biện pháp tuyển dụng gồm tuyển dụng bắt buộc và tuyển dụng bổ sung. Khi kết thúc quy trình tuyển dụng, Công ty Mỹ nộp đơn ETA 9089 gửi đến Bộ Lao động Mỹ. Đơn ETA 9089 được tùy chọn gửi bằng điện tử hoặc qua thư gửi trực tiếp.

- Sau khi được cấp Chứng nhận lao động PERM, hồ sơ xin visa EB-3 phải được gửi đến Sở Di trú Mỹ trong vòng 180 ngày trước khi hết hạn Chứng nhận lao động PERM. Thời gian xử lý hiện tại visa EB-3 là từ 9.5 tháng đến 12.5 tháng. Sở Di trú Mỹ có áp dụng quy trình xử lý hồ sơ nhanh trong thời gian 15 ngày.

Tổng thời gian dự kiến từ lúc nộp đơn cho đến lúc phỏng vấn là 12.5 tháng đến 24 tháng.

----------------------

Global Open Tour hiện đang tiếp nhận nhiều hồ sơ lao động định cư Mỹ. Với chương trình EB3, bạn hoàn toàn có khả năng thực hiện giấc mơ Mỹ cho mình và cả những người thân yêu.

Bạn muốn tìm hiểu về chương trình xin hãy liên hệ: 0965 175 039