Câu chào hỏi

 • Sa - wa - dee: Xin chào!
 • Sa - wa - dee - krup: Xin chào! ( nếu người nói là nam)
 • Sa - wa - dee - kaa: Xin chào! (nếu người nói là nữ)
 • Chai/Mai: Có / không
 • Tah - tcheu - arai: Bạn Tên gì?
 • Koon a yoo tow - rai: Bạn bao nhiêu tuổi?
 • Sabai dee - reu: Bạn khỏe không?
 • Sabai dee: Mình khỏe
 • Kop khun: Cám ơn
 • Ob-khun-mark: Cám ơn nhiều
 • Mai pen rai: Rất sẵn lòng
 • Ka-ru-na: Làm ơn
 • Kor-tot/Kor-a-nu-yart: Xin lỗi
 • Laew phob gan mai: Hẹn gặp lại

Khi mua sắm

 • Nee tao rai? Cái này bao nhiêu tiền?
 • Nee arai? Cái này là gì?
 • Paeng maag: Món này mắc quá
 • Lo ra kha dai mai? Có giảm giá không vậy ?
 • Gep taang: Tính tiền nhé
 • Ho hai duai: Vui lòng gói nó lại giúp nhé
 • La gon: Tạm biệt

Khi hỏi đường, đi lại

 • Prot khap cha cha: Xin cho xe chạy chậm lại chút
 • Liao khwa: Rẽ phải
 • Liao sai: Rẽ trái
 • Khap trong pai: Đi thẳng
 • Yut: Dừng lại
 • Mai pen rai: Không có gì đâu
 • Phoot Thai mai dai: Tôi không nói được tiếng Thái
 • Mai kao chai: Tôi không hiểu

Đếm số

 • Neung: Một
 • Sorng: Hai
 • Sahm: Ba
 • See: Bốn
 • Had: Năm
 • Hok: Sáu
 • Jed: Bảy
 • Phat: Tám
 • Gao: Chín
 • Yee-sip: Hai mươi mốt
 • Sam-sip: Ba mươi
 • Neung roi: Một trăm
 • Nưưng păn: Một ngàn
 • Meum: Mười ngàn
 • Sann: Một trăm ngàn

(Nguồn: Sưu tầm)